Mali brat

MINORIT

Samostanska pivovara
Pivovara Minorit
i franjevci sa Svetog Duha

Franjevci konventualci utemeljili su 1922. godine Samostan Svetog Duha u kojem trenutno živi 22 redovnika. Bit franjevačkog života je opsluživanje Evanđelja Isusa Krista u životu evanđeoskih savjeta poslušnosti, čistoće i života bez vlasništva po primjeru sv. Franje Asiškoga čije je geslo Pax et bonum ili Mir i dobro!

Redovnici Svetoduškog samostana vode župu sv. Antuna Padovanskog i sv. Maksimilijana Kolbea, brinu o duhovnim potrebama bolesnika bolnice „Sveti Duh“ i Instituta za tumore, vode Dom za starije osobe „Sv. Maksimilijan Kolbe“, posvećeni su služenju najpotrebnijima grada Zagreba u Pučkoj kuhinji Doma sv. Antuna i daju besplatan smještaj dvanaestorici studenata Zagrebačkog sveučilišta, kao i apostolatu tiska, knjige i medija preko izdavačke kuće i lista „Veritas“ – glasnika sv. Antuna Padovanskog.

Proizvodnjom piva franjevci konventualci žele podržati humanitarne projekte svoga Svetoduškog samostana.